PS ghép lót có tay cầm in logo. 
Đặc điểm nhận dạng:gồm có nhiều lớp, mặt trên cùng có nhiều vân.
PS thường dùng cho các chai, lọ thuỷ tinh. 
Độ bám dính rất tốt. 
 PSP tự dính in  sealed for your  protection.
Chuyeen dùng trong ngành dược. 
không cần sử dụng máy seal sóng để seal. 
PE thấu hơi 
Đặc điểm nhận dạng: gần giống như EPE nhưng có nhiều lổ giúp thoát hơi(khí) ra ngoài.
PE thấu hơi chuyên dùng cho những loại thuốc BVTV sinh khí.